tirsdag 21. desember 2010

God jul, alle sammen!

I går fikk vi endelig svaret: det blir oppdatering til Mikromarc 3 for skolebibliotekene i Akershus. Da er det bare å sette i gang med friskt mot over nyttår, men først er det jul og denne videoen har gått sin seiersgang i sosiale medier den siste tida:

mandag 29. november 2010

Fagforumsmøte på Deichmanske, mandag 29. november 2010

Deichman VImage via Wikipedia
Enhanced by Zemanta
En iskald novembermandag samlet vi oss i foredragssalen på gamle Deichmanske. På programmet sto bl.a. planene for nye Deichmanske. Men først var vi innom både skriveprosjekt og tilrettelagt litteratur + 4 bokdusjere ...


FRØYDIS HERTZBERG: SKRIVING I ALLE FAG
Frøydis Hertzberg er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Hun har vært prosjektleder for prosjektet "Skriving i alle fag" ved Nadderud vgs som snart kommer i bokform. Vi inviterte henne til å komme på fagforumsmøtet for å fortelle om prosjektet som nå også har spredd seg til bl.a. Nesbru vgs (Asker)og Rosenvilde vgs (Bærum).
KL06: skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag = et ambisiøst mål.Fagskriving med fagartikkelen som genre, er sentralt i mange fag. I norskfaget har den tatt over for den saklige norskstilen. Kal-undersøkelsen (2005) undersøkte elevenes preferanser i valg av oppgaver til eksamen. Viste at fagtekster sjelden ble valgt. Best likt var personlige, ekspressive oppgaver. Av faglige genre foretrakk elevene kåseri og leserinnlegg.Fagtekster stiller krav til:
  • formalia (rettskriving, tegnsetting)
  • evne til å bygge opp tekst: resonnement: ingen gratis maler som i fortelling med kronologisk rekkefølge f.eks. Overordnet problem: finne argumenter som går mot det eleven selv mener
  • kildebruk: hovedpunkt i alle fag pga eksamensform. Tidl. bare i samfunnsfageneNyttig skriveråd fra Niels Christie: hva kan du om dette på egenhåd ?
Eks. på eksplorerende skriving i 7. klasse: Hva vet du om Napoleon ? Hva vet du om hormoner ? Svarene leveres inn til lærer, men skal ikke vurderes, bare gi et grunnlag for videre undervisning.Australiaskolen i skrivepedagogikken hevdet at den såkalte selvrealiserende skrivingen favoriserer barn av middelsklassen, med f.eks. stor vekt på fortellinger. Innførte større fokus på teknikker rundt oppbygging av fagtekster og gramatikk (70- og 80-tallet). I dag er det ikke så sterk motsetning mellom de to retningene lenger. Kritikken har m.a.o fått konsekvenser utover 90-tallet. Til slutt viste Hertzberg oss et eksempel fra en oppgave om organdonasjon i biologifaget som er dokumentert i Nadderprosjektet. For de svake elevene førte opplegget til at de fikk flere argumenter. De sterke elevene får trening i å organisere argumentene sine: for- og motargumenter, overordnete eller underordnete, om argumenter henger sammen, hvilke som er sterke eller svake.Mer informasjon om Nadderudprosjektet finner du her.

BOKDUSJ MED DONNA FRA ASKER VGS

Irene Némirovsky: Hett blod fra en fransk landsby på 1930-tallet.

MARIANNE VANEM: LESER SØKER BOK

Man regner med at ca. 30% av den norske befolkningen har lesevanskeligheter i større eller mindre grad.
Lesing= avkoding + forståelse + motivasjon
Leser søekr bok støtter 15 titler i året. I 2010 er fremmedspråklige + litt å lese til leseåret satsningsområder. Synshemmede, folk med kogntitive vansker og dyslektikere er målgruppa.Arbeider med å tilrettelegge tekst på ulike måter:
  • litt å lese = enkel tekst: korte vs lange setninger, vanlige, lette ord vs vanskelige, uvanlige ord, mye dialog, ujevn vs jevn høyremarg (gir mindre blokkfølelse, lettere å orientere seg i teksten), mange avsnitt, korte kapitler, luft, fonttype (verdana/arial for synssvake f.eks.), størrelse, bevisst linjedeling
  • enkelt innhold: for folk med kognitive vansker = mange bilder, lite tekst, klar handlingstråd med få karakterer, lett å forstå, lett å lese
  • storskrift
  • punktskrift, følebilder
  • tegnspråk, tegn til tale
  • bliss, piktogram
Universell utforming = lesbarhet. Eksempel fra Per Pettersons novellesamling "Aske i munnen, sand i skoa" - om forholdet mellom en sønn og en far, spesielt de første novellene kan passe i vgs. 

Ungdomsbøker:
John Arne Riise: Fortellingen om Liverpool + om Vålerenga og Brann. I tillegg: Aung San Suu Kyi .
Kamilla Porter (kanadisk): Emaline og gærnemannen. Om en jente som skalder foten sin i en traktorulykke. Bor på en avsidesliggende gård og faren forlater familien. Handler om savnet av en far og viljestyrken til å klare seg. Får hjelp av en mann, ”gærnemannen”, som er innlagt på en psykiatrisk institusjon i nærheten.
Tor Fretheim: Ingen ild tenner stjernene. Kontroversiell da den kom. Handler om overgrep, misbruk. Tøft innhold. Lang bok, krever litt konsentrasjon.
Kjersti Wold: Sorte seil. Minotauren fra gresk mytologi – spennende historie + kjærlighet

FRONT-serien: forfattere tilpasser sine egne bøker
Jon Ewo: Kjip skrens – forholdet mellom brødre
Jon Ewo: I Satans tid
Kjersti Scheen: Villas vals – en jente som er forelsket i en gutt som spiller i band, skulker skolen og begynner å spille trommer
Bo Holmberg & Katarina Strømgård: Eddie Bolander og jeg (grafisk roman) – om en gutt som ikke har hatt kontakt med faren på mange år.
Fagbøker :
Ti tanker i hue og Tål mine TICS, takk! Av Lisbeth Rønnhovde om ADHD og Tourettes på en positiv, humoristisk og tilgjengelig måte. Direkte henvendt til dem som har diagnosen selv.

Del et dikt! Fra Litt å lese-serien:
Ordknapp – med dikt fra Johann Hermann Wessel til Gro Dahle
Humor i kortform: fortellerne Hilde Eskil & Benedikte Hambro: Lese eller fiske ? – korte fortellinger om bl.a. moral/religion osv. Fine utgangspunkter for samtaler.
Hva er vitsen ? – lær kunsten å fortelle gode historier

Enkelt innhold – for dem med kognitive vansker:
Johanne Emilie Andersen: Julie og Sofia – forelskelse
Hilde Hagerup: Jeg elsker deg – jente med dødssyk mor. Hvem kan elske henne når moren går bort? Ensomhet, sykdom, død, kjærlighet – store temaer  behandlet med respekt på en lettfattelig måte.

Humoristiske billedbøker – Følelsesbiblioteket = sette ord på følelser på en humoristisk  måte:
Anna Fiske: Sinne, Forelskelse, Redd, Sjenanse
Hæ?  - samtalebok. Hva ser du her ? Gjennom kikkhull
Billedbøker:
Bilder av folk - anbefales !
Anna Fiske: Fra T-bane til lenestol - er en kjærlighetshistorie gjennom bilder om en mann som er ny i et nytt land. Lære nye ord gjennom teknikken som er brukt i "Hvor er Willy"-bøkene. Basisvokabular.


Nettsidene med ny layout i høst: http://www.boksok.no/
Slideshow i venstremargen over de nyeste tiltlene.


 
BOKDUSJ MED GRETE, FROGN VGS

Simon Mawer: Glassrommet - om historie, arkitektur, svik, vennskap, kjærlighet m.m.BOKDUSJ MED ANETTE FRA NESBRU VGS

Selma Lønning Årø: En rekke avbrutte forsøk - reflekterer over det biografsike, kommentar til Knausgård, vise det hun skriver til alle involverte.KNUT SKANSEN, PROSJEKTLEDER FOR NYE DEICHMAN: FREMTIDENS BIBLIOTEK

Premissene endrer seg nesten fra uke til uke.
Kamp for å komme med i planleggingen – ikke byggherre, men operativ bestiller.
Munchmuséet er søsterprosjekt og mye diskutert – sliter med at bibliotekengasjementet er mer lavmælt.


Deichman etablert i 1785 – første folkebibl. i Norge og var lenge det mest progressive i Skandinavia. På Hammersbor fra 1933 – allerede umoderne og en tvangstrøye. Under halvparten av arealene tilgjengelig for publikum. Mye arbeidstid til å hente materiale som i utgangspunktet kunne vært tilgjengelige for publikum. Trappehuset ble det kalt allerede da. Men også hus med sjel.

Hvordan lage et bygg for framtidige behov?

Bjørvika blir en ny bydel med kulturbygg, arbeidsplasser, kommersielle arealer og boliger (bl.a. 500 studentboliger). Trafikksituasjoenn: 14-15.000 gående som passerer hver dag. Over 50 mill reisende med kollektivtransport i året. Lund Hagem & Atelier Oslo Arkitekters forslag vedtatt av Bystyret og også Deichmans egne favoritt.
Kostnadsberegninger foretas i løpet av vinteren og skal avgjøres i Bystyret i løpet av 2011 – enten før eller etter valget. Tomten frigis i 2013 når trafikkmeskinen  i Bjørvika er avviklet.

Hva er et bibliotektilbud ? 
litteratur media kilder  -  og de ansattes kompetanser
r
om   interiør
service  tilbud    behov   brukereInnspill fra omdømmefirma (LiveWork) som har undersøkt brukernes (og ikke-brukeres) forventninger:Bygg videre på brukernes forventning om et fristed som tilbyr ro og gratistjenester.
Skap rom med sterke og varierte identiteter
Dynamsike rom både være sammen og alene
Bruk bibl.’s spes.kompetanse til å utvikle nye former for kurs og aktiviteter
Bibliotekarer har stor legitimitet i befolkningen
Ingenting overgår god service for å skape lojalitet
Forsterk den fysiske opplevelsen av boken
Utlånsstatsitikken er en uutnyttet ressurs for å skape nye tjenester for brukerne
Vis ikke-brukerne at biblioteket tilbyr mye større dybde enn internettet
Brukerne forventer at biblitoeket skal overraske
Skap det opplagte møtestedet for å dyrke særinteresser og la marginale klubber florere
Stort potensiale i å yte flere thjenester i sammenheng med selvbetjening på nett
Særlig ungdom ønsker relevante og troverdige anbefalinger. Hvordan aktivere brukere til å formidle til andre brukere?
Forsøk med a
rbeidsstasjoner med bibliotekarer som tydelig signaliserte hva de var opptatt av. Biblioteket som tør å trekke fram innhold som også provoserer – men satt inn i en sammenheng
Styrking av kjernekompetansen: utvikle kildeuniversitetet og styrke info.kompetansen.
BOKDUSJ MED VENKE FRA LILLESTRØM VGS avsluttet møtet før Bibliotekarforbundet overtok. Hun fortalte om Beate Grimsruds En dåre fri - om et sårbart kunstnersinn.